Handelsvilkår

1. Tilbud og accept

Såvel skriftlige som mundtlige tilbud fra Dansk Højtryk A/S skal accepteres senest 8 dage efter tilbudets afgivelse, medmindre anden frist for accept fremgår af tilbudet.

Dansk Højtryk A/S kan annulere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret øknomisk mellemværende med Dansk Højtryk A/S.

2. Levering

Levering sker af center, hvis andet ikke er aftalt.

3. Pris

Gældende liste pris. Dansk Højtryk forebeholder sig ret til ændringer uanset årsag og forudgående varsel.
Alle priser er excl moms.

4. Betaling

I henhold til aftale på forsiden af tilbudet, ordrebekræftelse og faktura. Som udgangs punkt udfaktures netto kontant med mindre andet aftales.

På Dansk Højtryk A/S' webshop såvel som på Dansk Højtryk A/S' adresse kan du betale med Dankort, Visa og MasterCard.

Alle kunder kreditvuderes.

Der tages et gebyr på 25 kr for at sende en regning med post, det er gratis at få faktura på mail.

5. Leveringstider

Leveringstiden fastsættes i videst muligt omfang efter købers ønske – Dansk Højtryk A/S påtager sig ingen forpligtelse til nøjagtigt at overholde opgivne leveringstider.
Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majure ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelse i fabrikationen.
I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelses beføjelser gældende.
Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

6. Ejendomsforebehold

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Dansk Højtryk A/S, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.

7. Returnering af varer

Som kunde har du mulighed for at returnere varen i 14 dage fuld returret, se mere på siden returnering af varer.